Return to Financial Services

Other Financing Options

On Campus Employment

LCC students are encouraged to work on campus. LCC currently employs around 50 students on campus in various areas. Jobs range from computer lab assistants to office administrators. Jobs are available for both Lithuanian and non-Lithuanian speakers. For more information on campus job opportunities contact the Career Development Center at LCC.

Off Campus Employment

The LCC Career Development Center works with a number of companies and organizations to locate jobs for students. Summer work opportunities can also include work/travel experience in the USA and Western Europe. For more information on off campus employment opportunities contact the Career Development Center at LCC.

STATE FUNDED SCHOLARSHIPS AND BENEFITS (LT STUDENTS ONLY)

LITHUANIAN TAX REFUND

Lithuanian citizens can apply for a tax refund based on the amount they pay for their university education. This is a great benefit to reimburse part of the tuition fees paid. For more information please visit the State Tax Inspectorate page.

TIKSLINĖS IŠMOKOS

Tikslines išmokas (196 EUR per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45% ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 • pirmą kartą po negalios nustatymo studijuoja aukštojoje mokykloje.

Tikslines išmokas turi teisę gauti asmenys studijuojantys:

 • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą; pagal profesinių studijų programą;
 • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
 • pagal trumpųjų studijų programą.

Prašymų priėmimo terminai 2023 m.:

 • Pavasario semestrą – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d.
 • Rudens semestrą – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d.

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas rasite: https://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines.

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 318,50 EUR per mėnesį, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45% ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

 Prašymų priėmimo terminai 2023 m.:

 • Pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d.
 • Rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d.

Daugiau informacijos rasite apie socialines stipendijas rasite: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos.

VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS

Valstybinis studijų fondas studentams teikia valstybės remiamas paskolas:

 • Studijų kainai;
 • Gyvenimo išlaidoms;
 • Dalinėms studijoms (ERASMUS) užsienyje.

Studentai gali skolintis iš bankų lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija. Bendrosios valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygos:

 • Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos;
 • Studijų metu palūkanos už studentą  gali būti apmokamos  iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas;
 • Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies;
 • Paskolos grąžinimo pradžia – 12 mėnesių po studijų baigimo ar nutraukimo;
 • Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų;
 • Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi;
 • Paskolos grąžinamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos.
 • Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;
 • Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas pirmiausia privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50% didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (ne daugiau kaip 235,50 EUR, nes valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2023 m. yra 157 EUR), gali kreiptis į Fondą.

Prašymų priėmimo terminai 2023 m.:

 • Rudens semestrą nuo rugpjūčio 21 d. iki rugsėjo 18 d.
 • Sąrašų paskelbimo data – spalio 3 d.

 • Pavasario semestrą nuo vasario 7 d. iki kovo 7 d.
 • Sąrašų paskelbimo data – kovo 21 d.
 • Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2023 m. kovo 22 d.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos.

PARAMA UŽSIENIO LIETUVIAMS

Į Lietuvą studijuoti atvykstantys lietuvių kilmės užsieniečiai gali gauti šią paramą:

 • Stipendiją už studijų rezultatus (mokama kas mėnesį);
 • Vienkartinę socialinę išmoką.

Stipendijos dydis yra 159,25 EUR per mėnesį. Stipendija skiriama vienam semestrui ir  išmokama kas mėnesį. Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

 • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
 • parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Prašymų priėmimo terminai 2023 m.:

 • Pavasario semestrą – nuo sausio 23 d. iki vasario 20 d.
 • Rudens semestrą – nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos apie paramą užsienio lietuviams rasite: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai.

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS

Projektu „Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams“ valstybės nefinansuojamiems pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams kompensuojama jų už studijas sumokėta kaina, ne didesnė už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą norminę studijų kainą. Už studijas sumokėta kaina kompensuojama studentams, pabaigusiems vienerius studijų metus ir pasiekusiems geriausių studijų rezultatų.

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį  baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

 • neturi akademinių skolų;
 • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
 • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Prašymų priėmimo terminai 2023 m.:

 • 2023 m. lapkričio, gruodžio mėn.

Daugiau informacijos apie studijų kainos kompensavimą rasite: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas.

STUDIJŲ STIPENDIJOS

Studijų stipendija – valstybės parama aukščiausiais balais įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Galimas studijų stipendijų skaičius atskirose studijų programose ir aukštosiose mokyklose nustatomas kiekvienas metais. Studijų stipendijų skaičių pagal studijų sritis ar mokslo kryptis paskirsto Švietimo ir mokslo ministerija. Studijų stipendijos yra skiriamos tik tų aukštųjų mokyklų studentams, kurios priimdamos studentus taiko ne žemesnį nei ŠMM nustatytą mažiausią stojamąjį konkursinį balą. Konkursas studijų stipendijoms vyksta jau bendrojo priėmimo metu. Asmuo, siekiantis gauti studijų stipendiją, pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje privalo pasirinkti valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija.

 Prašymų priėmimo terminai 2023 m.:

 • Pirmosios pakopos ar vientisųju studijų pirmojo kurso studentų – pasibaigus bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas iki rugsėjo 20 d.
 • Antrosios pakopos studijų pirmojo kurso studentų – nuo bendrojo priėmimo pabaigos iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.

Daugiau informacijos apie studijų stipendijas rasite: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studijust.

Outside Scholarships and Resources

Scholarships and Fellowships
Grants
Other Resources

Permanent link to this article: https://portal.lcc.lt/financial-services/other-financing-options/